Rentekoers en Fooie struktuur

Vanaf 1 April 2018 

BANKBESONDERHEDE:

Naam van Rekening:          KSK Finansiële Koöperatief Beperk

Rekeningnommer:               406 009 2627

Bank:                                      Absa Bank

Takkode:                                632005

(Dit is belangrik om die korrekte verwysing te gebruik)

 


KSK Finansiële Koöperatief Beperk bied aan sy kliente die volgende Rente Koerse op Vaste Deposito’s

 

Bedrag R0 – R99,999 R100,000 +
Vaste termyn
3 tot 11 maande 5.40 % 6.50 %
Effektiewe opbrengs 5.54 % 6.70 %
12 tot 23 maande 6.00 % 7.50 %
Effektiewe opbrengs 6.17 % 7.76 %
24 tot 35 maande 6.50 % 8.10 %
Effektiewe opbrengs 6.70 % 8.41 %
36 tot 47 maande 7.00 % 8.90 %
Effektiewe opbrengs 7.23 % 9.27 %
48 tot 59 maande 7.60 % 9.40 %
Effektiewe opbrengs 7.87 % 9.82 %
60 maande 8.60 % 10.00 %
Effektiewe opbrengs 8.95 % 10.47 %
60 Maande

Kapitaal Belegging

R50,000 +

 

11%

 

 

Die Effektiewe opbrengs word verdien indien rente maandeliks gekapitaliseer word

 

Koerse op Spaar Rekenings

Gewone Spaar 3.50%  
Beperkte Spaar 4.00% Minimum saldo: R500
Teiken Spaar 6.50% 24 maande

 

 

 

 

 

Alle koerse is gekoppel aan die prima uitleenkoers van ABSA Prima koers tans 10.00%

 

Eiendom Prima + 4% tot 5% Afhangende van risiko profiel
Persoonlik Prima + 5% tot 8% Afhangende van risiko profiel
Finansiering rekening Debiet saldo Afhangende van risiko profiel
Krediet saldo 2.5%

 

 

Fooie struktuur

 

Transaksie Fooi

 

Maandelikse fooi: Geen
 

Kontant 

Kontant onttrekking – by KSK:

Kontant deposito fooi – by KSK: R10,000 +

1%

R7.00 + 1.45% p/R100

Tjeks
Tjek inbetaling – by KSK: R 10.00
Uitreik van KSK Tjek: R70 + 1.45%(Maksimum van R999.99)
Tjek onbetaald: R140.00
 Wissel van Tjek vir Kontant R10.00 + 1%
 

Toonbank transaksies / elektroniese betalings /

Staande instruksies

KSK na KSK Gratis
KSK na eksterne bank – >= R1000: R 15.00
KSK na eksterne bank – < R1000: R   6.00
Onmiddellike beskikbaarmaking: R 75.00

 

Staat navrae
1ste staat per maand: Gratis
Addisionele state: R5.00
Saldo navrae: Gratis

 

Kennisgewings/state aanstuur
Sms: R 5
E-pos: R 5
Faks: R 12.00
 

 

 

 

Lenings

Persoonlike lenings:

Intree fooi 0.5%, Min R500, Maks R1,000

R 20.00 Maandelikse fooi

Verband Lenings:

Intree fooi 0.5%, Min R1 000, Maks R5,000

R20.00 Maandelikse fooi

Ander
Testamente opstel en bewaar: Gratis
Boedelbereddering:

3.5% van boedelwaarde, met ‘n minimum van R3,000

Kerke en skole: Geen fooie
Beperkte Spaar:

Dieselfde fooie as hier bo + R4 per transaskie