Gerieflikheidsprodukte

Oorplasings Names Lede

KSK maak, in opdrag van ‘n lid vanuit sy/haar spaar rekening, ‘n elektroniese oorbetaling na enige ander bankrekening in Suid-Afrika vir u gerief.  Ons neem ook “Staande Instruksies” waar u ons opdrag gee om elke maand op ‘n spesifieke dag of datum ‘n betaling namens u te maak, bv.: om u maandelikse huur, verband, telefoonrekening, ens. te betaal.

Boedels en Testamente

Boedelbereddering

Die beredderingsproses vereis bepaalde spesialis kundigheid. Dit is ‘n omslagtige administratiewe proses wat baie tyd in beslag neem. Alle Boedels word aangemeld by die Meester van die Hooggeregshof wat onder andere die aanstelling van die Eksekuteur doen en dan kontroleer dat die bereddering van die boedel wettig geskied en ook dat die bepalings van die Testament uitgevoer word.

Slegs prokureurs, geoktrooieerde rekenmeesters, banke se boedelafdelings en geregistreerde Trustmaatskappye mag boedels beredder. Ons kan wel aangestel word as Eksekuteur weens die feit dat ons ondersteun word deur ‘n prokureur wat optree as agent. Ons berederaar het reeds 40 jaar ondervinding in die bereddering van boedels.

Die diens wat ons lewer het verseker bepaalde voordele vir ons lede, om ‘n paar te noem:

    • Alles word gerieflik op Kleinfontein hanteer;
    • Kwaliteit diens word verskaf;
    • Besoeke en indiening van stukke word persoonlik gedoen by die Meester;
    • Dit neem baie lank om ‘n Eksekuteur aanstelling uitgereik te kry deur die Meester. Intussen is alle bates gevries. Ook die beskikbare kontant in die boedel. Indien die oorledene fondse by ons gehad het (Spaarrekening of Vaste Deposito’s), kan ons nadat die kontant posisie in die boedel bepaal is, reeds van die fondse beskikbaar stel aan die nagelate eggenoot/eggenote. Kontant by buite instansies is egter gevries totdat die Eksekuteur aanstelling gedoen is;
  • Eksekuteursfooi word gehef teen die voorgeskrewe tarief van 3,5% van die bates (met ‘n minimum van R2.000) wat in die boedel se Likwidasie- en Distribusierekening aangetoon word;

Geen addisionele “professionele fooie” word gehef nie, asook nie reiskoste en tyd na die Meester nie.

U kan ons ook aanstel as u agent indien u as eksekuteur van ’n boedel aangestel is en die bereddering daarvan nie self wil of kan hanteer nie.

Opstel en bewaring van testamente

Nog geen inligting nie, dus: ‘n Testament is ‘n dokument wat bepaal wat met jou bates gebeur na jou afsterwe. Dit is dus belangrik dat ‘n mens ‘n geldige en uitvoerbare Testament moet opstel. Behalwe die bepaling van wat met jou bates gebeur, word daarin ook ‘n Eksekuteur benoem en ’n Testamentêre Trust kan geskep word indien minderjariges so erf. Indien ‘n persoon te sterwe kom sonder dat ‘n Testament opgestel is tree die Intestate Erfreg in werking wat verseker bepaalde probleme en komplikasies veroorsaak.

Ons stel Testamente gratis op vir ons lede. Na ondertekening word die oorspronklike Testament gratis in bewaring gehou in ons kluis

Om ’n afspraak te maak met Tinus Myburgh, skakel 012 802 1413, of stuur ’n epos aan ontvangs@kskfin.co.za

Meer inligting

Klein bo KSK sal u graag verder tot diens wil wees. Skakel ons gerus vir meer inligting, of ons reel ‘n konsultasie met u.
Kontak my